Bouwnijverheid | Nieuwe voorzitter namens werkgevers

5 april 2023

Bouwnijverheid publiceert op zijn website:

We hebben goed nieuws! Leon Ceelen is op 27 februari benoemd als nieuwe voorzitter namens de werkgeversorganisaties van bpfBOUW.

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn blij dat Leon deze taak op zich wil nemen.

Leon heeft veel ervaring in bestuurlijke rollen, zowel bij andere pensioenfondsen als binnen bpfBOUW. Hierdoor is hij vertrouwd met de regelingen in de bouw.

Leon is zeer gemotiveerd om een grote bijdrage te leveren aan de voorbereidingen voor de overgang naar een nieuw pensioencontract voor de bouwsectoren van bpfBOUW.

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 60.881 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 160.401 actieve bijdragers en 251.791 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van -2%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 131.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: Bouwnijverheid
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer