Bpf Agrarische en Voedselvoorzieningshandel onderzoekt toekomst

13 mei 2019

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel publiceert op haar website:

“Het bestuur onderzoekt in 2019 de mogelijkheden om bij een ander pensioenfonds aan te sluiten. Onderdeel van dit onderzoek is een onderbouwing dat aansluiting bij een ander pensioenfonds de pensioenresultaten van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in Bpf AVH verbetert. Hierover is het bestuur in overleg met sociale partners, de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector. Ook de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van Bpf AVH én De Nederlandse Bank hebben hierin een belangrijke rol.”

Fondsprofiel Agrarische en Voedselvoorzieningshandel:

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is een BPFv met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 1,396 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 20,779 actieve bijdragers en 9,765 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -1.5%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer