Bpf AVH komt definitief naar Pensioenfonds PGB

28 december 2020

In 2019 werd deze overstap al opgestart, maar is toen weer stopgezet. Toch zagen de pensioenfondsen voldoende mogelijkheden om verder te praten. En met succes. De toezichthouders zijn inmiddels akkoord. De overgang per 1 januari 2021 gaat daarmee nu definitief door.

Pensioenfonds PGB verwelkomt nieuwe sectoren

Pensioenfonds PGB is blij met de komst van de 68.000 (oud-)werknemers, 9.000 gepensioneerden en 900 werkgevers. “We zijn blij dat we de deelnemers en werkgevers uit de agrarische voedselvoorzieningshandel kunnen verwelkomen”, zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. “We zijn ons bewust dat de overgang per 1 januari al snel is. Maar we werken heel constructief samen met Bpf AVH en met de sociale partners uit de sector. We hebben ons goed voorbereid op een soepele en snelle overgang.”

Pensioenfonds PGB is hard aan het werk hen welkom te kunnen heten. En om alles in gereedheid te brengen om goed te zorgen voor de pensioenen.

Waarom deze overstap?

Voor Bpf AVH wordt het steeds moeilijker om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. Pensioenfonds PGB staat er financieel beter voor en biedt meer mogelijkheden op het gebied van beleggingen en dienstverlening.

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 1.926 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 22.385 actieve bijdragers en 11.063 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 2%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 88.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH.

PGB

PGB is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 30.123 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 86.372 actieve bijdragers en 79.627 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 2%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Source: PGB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer