BPF Dranken brengt pensioenen over naar BPF Detailhandel

18 september 2018

BPF Drankenindustrie publiceert op haar website:

“Op 26 juni 2018 heeft het Pensioenfonds Dranken – onder voorwaarden – het besluit genomen om de opgebouwde pensioenrechten van alle aangesloten (ex-)werknemers en gepensioneerden over te brengen naar het Pensioenfonds Detailhandel. Ook de toekomstige opbouw voor huidige werknemers vindt dan plaats bij het Pensioenfonds Detailhandel.

De komende maanden wordt goedkeuring gevraagd aan de relevante partijen. Daarbij is de overgang ook afhankelijk van de actuele dekkingsgraden bij beide pensioenfondsen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, is de overgang per 1 januari 2019 een feit.”

Fondsprofiel Drankindustrie:

Drankindustrie is een BPFv met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 726 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 4653 actieve bijdragers en 3992 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €206 per deelnemer en de totale beleggingskosten 25bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer