Bpf Metalektro: PME breidt duurzame beleggingen verder uit

28 februari 2018

PME publiceert op haar website:

“PME heeft € 100 miljoen geïnvesteerd in het CI III-fonds van Copenhagen Infrastructure Partners. Het fonds richt zich op beleggingen in duurzame energieprojecten zoals windenergie op land en zee, warmteopwekking (biomassa), energietransmissie, zonne-energie en projecten waarbij afval wordt omgezet in energie.

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer bij PME: “Een van de doelstellingen van PME is om actief te investeren in de energietransitie. De investering in CI III past hier uitstekend bij. Het richt zich op duurzame of hernieuwbare bronnen bij het opwekken van energie. Daarnaast draagt deze investering bij aan het doel van PME dat in 2020 minimaal 10% van de portefeuille aantoonbaar bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.”

De impactbeleggingen van PME zijn hiermee verder uitgebreid. De investering is onderdeel van het mandaat van € 250 miljoen voor verdere uitbreiding van de impactinvesteringen, dat PME aan haar vermogensbeheerder MN verstrekte.”

Fondsprofiel Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds:

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 45898 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 150136 actieve bijdragers en 166419 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €132 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer