Tevredenheid deelnemers BPF Schilders neemt toe, alleen ondernemers ontevreden

BPF Schilders

15 november 2017

Onlangs heeft Bedrijfspensioenfonds Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder haar deelnemers. Volgens het onderzoek zijn de deelnemers op alle onderdelen meer tevreden dan in 2016. Het pensioenfonds scoorde echter het laagst bij de aangesloten ondernemers.

Over het algemeen zijn deelnemers van BPF Schilders meer tevreden over het eigen pensioenfonds dan het overkoepelende Nederlandse stelsel. Volgens het fonds zou dit komen omdat er niet gekort is in pensioenen. Ook geven de meeste deelnemers betere cijfers betreffende algemene tevredenheid: werknemers in loondienst en gepensioneerden geven vrij hoge cijfers (respectievelijk 6,8 en 7,3).

Zelfstandige ondernemers geven dit jaar ook hogere cijfers. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid (63%) een voldoende geeft. Toch komt het gemiddelde cijfer uit op een onvoldoende. Er blijkt een kleine groep ondernemers te bestaan in het bestand “die erg negatief is”.

Zo blijkt uit het onderzoek dat slechts 17% van de ondernemers zouden blijven als ze de vrijheid hadden om te kiezen. Overigens valt het op dat de groep die liever verplicht wordt om pensioen op te bouwen (44%) even groot is als zij die liever niet verplicht worden. Het fonds geeft in het bericht aan verder in gesprek te gaan met de groep ondernemers. Zij wil zo achterhalen hoe eventuele problemen kunnen worden opgelost

In september van dit jaar berichtte Exelerating dat de belangenvereniging voor zzp’ers in de bouw, Zelfstandigen Bouw, de Staat en BPF Schilders voor de rechter had gedaagd. Het punt van geschil was de verplichtstelling van deelname aan het BPF voor zelfstandige ondernemers.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 6745M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 28253 actieve bijdragers en 35424 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €167 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 3%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: bericht BPF. 10 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer