BPF Schoonmaak hernieuwt contract Achmea IM en focust op kostenverlaging pensioenbeheer

Schoonmaak

16 juni 2017

Uit het jaarverslag 2016 van het bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf blijkt dat het fonds heeft besloten om het uitbestedingscontract omtrent vermogensbeheer met Achmea Investment Management (Achmea IM) in 2017 te vernieuwen. Daarnaast wil het fonds de kosten voor met name het pensioenbeheer, dat is uitbesteed aan APG Rechtenbeheer, de komende jaren gaan verlagen.

Vermogensbeheer

In 2016 is het bestuur van het fonds opzoek gegaan naar een nieuwe vermogensbeheerder. Strategeon heeft trad hierbij op als adviseur. Uiteindelijk is op basis van een aantal criteria besloten het contract met Achmea IM in 2017 te vernieuwen: “Bij het onderzoek is vooral gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening en de daarbij horende kosten. Het bestuur heeft besloten om in 2017 een nieuwe overeenkomst te sluiten met Achmea Investment Management.”

Pensioenbeheer

BPF Schoonmaak heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan APG Rechtenbeheer. Het fonds betaalt de administrateur een vergoeding voor het uitvoeren van deze dienst. In 2016 heeft het fonds de kosten hiervoor zien stijgen van €112 per deelnemer (€100 ex. BTW) in 2015 naar €122 per deelnemer (104 ex. BTW) in 2016. Het fonds draagt twee redenen aan voor deze stijging: “In 2016 moest het fonds BTW voor alle uitbestede diensten betalen. In 2015 was dat voor een deel van deze diensten. In 2016 vielen de kosten van het adviserend actuariaat niet meer onder het vermogensbeheer.”

Om te kijken of het pensioenbeheer goedkoper kan, heeft het fonds in samenwerking met APG een meerjarenplan opgesteld voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Het plan is om deze kosten in 2019 tot ongeveer € 82 ex. BTW per deelnemer te laten dalen, uitgaande van 141.000 actieve deelnemers en gepensioneerden.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 324M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 118147 actieve bijdragers en 22127 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €112 per deelnemer en de totale beleggingskosten 34bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Bron: Jaarverslag BPF Schoonmaak 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer