Bpf Tex en Schoenmakerij gaan per 1 januari 2017 op in pensioenfonds Detailhandel

8 december 2016

Zo blijkt uit een bericht op de website van Pensioenfonds Detailhandel. Eerder al berichtten Bpf Tex en Schoenmakerij soortgelijke berichten. De fondsen houden na de consolidatie op te bestaan: “Vanaf 1 januari 2017 sluiten Bpf Tex en Pensioenfonds Schoenmakerij zich aan bij het pensioenfonds. Door deze aansluiting houden Bpf Tex en Pensioenfonds Schoenmakerij op te bestaan.” Bpf Tex heeft, voor het kan aansluiten bij Detailhandel, nog wel goedkeuring nodig van DNB.

Door aansluiting van de twee fondsen, groeit het deelnemersaantal van Pensioenfonds Detailhandel van ongeveer 259 duizend naar 266 duizend, uitgaande van deelnemersaantallen eind 2015. Aansluiting van de fondsen levert (schaal)voordeel op voor de deelnemers: “De deelnemers van Bpf Tex en Pensioenfonds Schoenmakerij worden door de aansluiting deelnemers bij Pensioenfonds Detailhandel. Dat heeft geen directe gevolgen voor de andere deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel. Wel zullen de kosten per deelnemer omlaag gaan. Zo wordt een goed pensioen betaalbaar gehouden.”

Detailhandel is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 20310M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 259199 actieve bijdragers en 91229 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €89 per deelnemer en de totale beleggingskosten 22bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3,8%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104,9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117,9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/textiel-en-schoenmakerij-naar-pensioenfonds-detailhandel

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer