Bpf Zoetwaren: de samenwerking met Bpf Bakkers heeft in 2017 verder gestalte gekregen

EIOPA

8 juni 2018

Pensioenfonds Zoetwaren publiceert in haar jaarverslag 2017:

“De samenwerking met Bpf Bakkers heeft in 2017 verder gestalte gekregen. Op het gebied van Pensioenadministratie, Vermogensbeheer en Risicomanagement werken beide fondsen met dezelfde uitbestedingspartijen. Per 1 januari 2018 zal dit ook gelden voor de adviserend actuaris. Deze samenwerking heeft tot en met 2017 geresulteerd in een kostenbesparing van ca. € 1.500.000 voor beide fondsen tezamen, op jaarbasis. De kostenbesparing voor ons Fonds bedraagt circa de helft daarvan.

Ook op het gebied van kennisvergroting en opstellen van nieuw beleid werken we samen bijvoorbeeld bij het opstellen van het MVB-beleid en Vastgoedbeleid. Regelmatig vindt overleg plaats met beide besturen en ook beide beleggingsadviescommissies overleggen over het te voeren beleid in een aantal beleggingscategorieën. Alle stappen in de samenwerking zijn omkeerbaar, zolang er van een fusie geen sprake is.

Mogelijkheden tot fusie:
Op basis van de kamerbrief van staatssecretaris Klijnsma d.d. 22 december 2016 zagen beide fondsen voldoende mogelijkheden om een fusie verder te onderzoeken en hebben dit in 2017 ook daadwerkelijk gedaan. Er is een Stuurgroep Toekomst gevormd, waarin afvaardigingen van beide fondsen zitting hebben. In deze Stuurgroep is geanalyseerd in hoeverre een verdere samenwerking en mogelijke fusie haalbaar is en evenwichtig in het belang is van de verschillende groepen, in het bijzonder de deelnemers en werkgevers. Ten tijde van vaststelling van dit verslag is dat onderzoek nog niet volledig afgerond en zijn er dan ook nog geen bestuurlijke besluiten genomen over een daadwerkelijke fusie. Wel is inzichtelijk dat de jaarlijkse uitvoeringskosten verder kunnen afnemen bij een fusie, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening op een minimaal gelijk niveau blijft. ”

Fondsprofiel Zoetwarenindustrie:

Zoetwarenindustrie is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 2490 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 9305 actieve bijdragers en 10770 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €253 per deelnemer en de totale beleggingskosten 50bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Fondsprofiel Bakkersbedrijf BPF:

Bakkersbedrijf BPF is een BPFv met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 3979 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 33877 actieve bijdragers en 21476 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €141 per deelnemer en de totale beleggingskosten 38bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer