BpfBouw herziet contract met APG Asset Management

Annette Mosman

16 juni 2017

BpfBouw heeft in 2016 haar uitbestedingsbeleid aangescherpt en vastgesteld, zo ook met APG ten aanzien van het beheer van het vermogen van het fonds. Dit proces is door de aandachtspunten uit het beleggingsonderzoek van DNB in een hogere versnelling terechtgekomen. Het fonds focust met het herijken van de relatie met APG op de volgende punten:

  • het organiseren van een onafhankelijke fiduciaire functie binnen APG.
  • het toegankelijk maken van de tweedelijns-risicomanagementfunctie binnen APG ten behoeve van bpfBOUW.
  • de inrichting van door bpfBOUW geformuleerde gestandaardiseerde processen van evaluatie van de producten en uitbesteding van en door APG.

Het doel van deze punten is dat APG ten aanzien van het beheer van het vermogen van bpfBouw een op het fonds afgestemd beleid voert, waarbij een aantal voorwaarden worden gesteld aan de inrichting van de fiduciaire functie bij de uitbestedingspartij. Hieronder valt bijvoorbeeld een onafhankelijke positionering ten opzichte van het (uitvoerend) vermogensbeheer. Het verantwoordingsorgaan raadt aan deze positionering kritisch te monitoren. Vervolgens worden de opgedane ervaringen meegenomen om ook de uitbesteding met Bouwinvest op basis van dezelfde uitgangspunten te herijken.

Uit de herijking met APG Asset Management is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst gekomen waarin de belangen van het pensioenfonds beter worden behartigd: “Hierdoor wordt de invloed van bpfBOUW op het beleggingsproces vergroot. Met Bouwinvest zal eveneens de contractuele uitbestedingsrelatie worden herijkt.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

bouwnijverheid is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 54644M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 138473 actieve bijdragers en 250701 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €101 per deelnemer en de totale beleggingskosten 66bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. Zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Bron: BpfBouw jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer