BPL: BPL gaat op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder

25 juli 2018

BPL publiceert op haar website:

“PGGM heeft de contracten met BPL voor de pensioenuitvoering en de financiële adminstratie per 1 januari 2020 opgezegd. Deze opzegging geschiedt om strategische redenen. PGGM had als ambitie geformuleerd om de beroepspensioenfondsen binnen te halen, maar dat is niet gelukt.

De uitvoerder heeft deze ambitie nu los gelaten en besloten de contracten met BPL te beëindigen. Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe uitvoerder.”

Fondsprofiel Loodsen:

Loodsen is een BRF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 1002 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 446 actieve bijdragers en 821 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €602 per deelnemer en de totale beleggingskosten 61bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer