BPL: uitslag verkiezingen bestuurders namens pensioengerechtigden

NLII

24 september 2018

BPL publiceert op haar website:

“De heren Theunissen en Zwijnenburg kregen de meeste stemmen. De heer Theunissen voor het aandachtsgebied ‘integraal risicomanagement en audit’ en de heer Zwijnenburg voor het aandachtsgebied ‘communicatie, pensioenbeheer en juridische zaken’. Het bestuur heeft de uitslag vastgesteld en zal met de beide heren het traject verder invullen.”

Fondsprofiel BPL:

BPL is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 16646 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 111809 actieve bijdragers en 67245 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €112 per deelnemer en de totale beleggingskosten 31bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer