Brocacef neemt afscheid van vastgoedfonds Morgan Stanley

7 juli 2020

Brocacef publiceert in haar jaarverslag:

“De vastgoedportefeuille van Brocacef betreft een belegging in een wereldwijd vastgoedfonds. Het beheer is actief en is ondergebracht bij Morgan Stanley Investment Management. De onderliggende waarden van het fonds zijn liquide effecten, die wereldwijd op dag basis worden verhandeld op verschillende beurzen. Het Morgan Stanley Global Property Fund Class Z heeft wel de mogelijkheid van securities lending, echter de portfolio manager maakt hier geen gebruik van.

Met name de rendementen van de actieve fondsen blijven achter op die van de benchmark. Daarnaast worden in de rendementen van de benchmark geen kosten meegenomen en bij die van de beheerders wel. De visie van Morgan Stanley v.w.b. vastgoed fonds blijkt nog steeds niet de juiste en laat wederom een flinke underperformance zien. Dit is dan ook mede de reden dat er afscheid wordt genomen van Morgan Stanley.

Fondsprofiel Brocacef:

Brocacef is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 303 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 981 actieve bijdragers en 1,172 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -6.4%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer