Brocacef stelt Goldman Sachs AM aan als fiduciair manager

Pensioenfonds Brocacef heeft in het onlangs gepubliceerde Jaarverslag 2023-12 aangegeven te hebben gekozen voor een (nieuwe) fiduciair beheerder. Het fonds schrijft daar het volgende over: ‘Vanaf 1 september 2023 is er voor de ondersteuning van het beleggingsproces gekozen voor de fiduciair beheerder Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Fiduciair beheer levert het fonds met name grote toegevoegde waarde op Governance gebied op. Een versteviging van het beleggingsproces op de gebieden Strategische en MVB-advisering, onafhankelijke managerselectie en -monitoring en diverse benodigde rapportages. Daarnaast biedt fiduciair beheer ook inkoopkracht, ontzorging, continuïteit en meer professionalisering (verbreding en verdieping).’

Brocacef

Brocacef is een OPF met eind Q1 2024 een belegd vermogen van € 331 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.210 actieve bijdragers en 1.179 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2024 een rendement van 2%.

Eind Q1 2024 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top