Cardano in 2017 aangesteld als beheerder matching portefeuille pensioenfonds DNB

5 juni 2018

Pensioenfonds DNB publiceert in haar jaarverslag 2017:

“Het bestuur heeft bij de vaststelling van de strategische normportefeuille (SNP) 2017 besloten de renteafdekking vorm te geven via een gescheiden ingerichte en beheerde portefeuille. Er is een zoektraject ondernomen voor een partij die deze portefeuille voor het pensioenfonds zou gaan beheren. Willis Towers Watson was aangesteld om het traject te begeleiden en te voorzien van extra inhoudelijke expertise. Naast een goede invulling van het omschreven Liability Driven Investment (LDI)-mandaat, waren de in aanmerking komende beheerders beoordeeld op de volgende criteria:

– (Ruime) ervaring met het uitvoeren van vergelijkbare mandaten en (ook in de toekomst) een stabiele aanwezigheid in deze markt; -Passief beheer van het mandaat;
– Affiniteit met de Nederlandse pensioenproblematiek en de (veranderingen van) regelgeving hieromtrent;
– Ontzorging van het bestuur, onder andere door pro-actieve advisering;
– Kosten.

Cardano bleek het beste aan te sluiten bij de door het pensioenfonds gestelde criteria, zodat zij benoemd zijn als beheerder van de matching portefeuille. De transitie naar de nieuwe portefeuille heeft eind 2017 plaatsgevonden en is begeleid door Willis Towers Watson voor de procesmatige kant en door Russell Investments voor de daadwerkelijke transitie. De transitie is zonder incidenten verlopen. ”

Fondsprofiel Nederlandsche Bank:

Nederlandsche Bank is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 1886 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1955 actieve bijdragers en 1625 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €414 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 3%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer