Centraal Beheer APF positief over overname ABN AMRO PPI door Achmea

4 mei 2022

Centraal Beheer publiceert op haar website:

Achmea en ABN AMRO kondigden deze week de overname aan van ABN AMRO PPI door Achmea. Deze PPI zal onder de vlag van Centraal Beheer defined contribution (dc) regelingen aanbieden in de markt.

Omdat Centraal Beheer APF op verschillende gebieden nauw samenwerkt met Achmea vinden wij het belangrijk ons uit te spreken over deze overname. Voor Achmea is de markt voor oudedagsvoorzieningen belangrijk. Dat blijkt ook uit deze investering. We zien dit als positieve ontwikkeling, waarbij kennis en ervaring van Achmea met pensioen wordt ingezet. Vooral voor de deelnemers in wiens belang wij allemaal werken.

We geloven in onze eigen sterke en onderscheidende defined contribution (dc) propositie waarbij het pensioenresultaat voor de deelnemer centraal staat en we een full service oplossing bieden; ook in combinatie met netto pensioen en defined benefit (db) oplossingen. Dit ook als voorbode op de implementatie van het Pensioenakkoord. We zien echter ook werkgevers die een andere – vaak eenvoudigere – dc regeling vragen. Voor hen kan een PPI een goede optie zijn.

We zijn door Achmea tijdig betrokken bij deze ontwikkeling en hebben hierover pro actief van gedachten gewisseld. Wij hebben in onderling overleg heldere afspraken gemaakt over de dienstverlening en samenwerking.

Janwillem Bouma

Bestuursvoorzitter Centraal Beheer APF

Source: Centraal Beheer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer