Chemours Nederland kiest voor Centraal Beheer APF

9 januari 2020

Centraal Beheer APF publiceert op haar website:

“Chemours Nederland heeft in overleg met haar ondernemingsraad besloten de toekomstige pensioenopbouw voor deelnemers aan de middelloonregeling vanaf 1 januari 2020 onder te brengen bij Centraal Beheer APF.

Op dezelfde datum heeft Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland de tot 1 januari 2020 opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken van deze deelnemers overgedragen aan Centraal Beheer APF. De collectieve waardeoverdracht betreft circa 475 deelnemers, een opgebouwd vermogen van circa 330 miljoen euro en een toekomstige jaarpremie van circa 7 miljoen euro.

Door inrichting van de Eigen Kring Chemours is het mogelijk de bestaande pensioenregeling voor de actieve deelnemers van Chemours Nederland voort te zetten met borging van governance en behoud van zeggenschap via het eigen belanghebbendenorgaan. Door een betaling van Chemours Nederland aan een toeslagdepot verbetert het pensioenresultaat voor de actieve deelnemers ten opzichte van dat bij het huidige pensioenfonds. Chemours Nederland gaat lagere uitvoeringskosten betalen bij Centraal Beheer APF dan bij Pensioenfonds Chemours. Na de collectieve waardeoverdracht aan Centraal Beheer APF begin 2020, treedt Pensioenfonds Chemours in liquidatie. De pensioenrechten en –aanspraken van de gepensioneerden en slapers zijn door Pensioenfonds Chemours ondergebracht bij verzekeraar Nationale-Nederlanden.

Frans van Dorsten, voorzitter van Pensioenfonds Chemours: “Voornaamste reden om te kiezen voor toetreding tot Centraal Beheer APF is het vertrouwen dat Chemours Nederland en de ondernemingsraad gedurende het selectieproces hebben gekregen. We zijn hierin bepaald niet over één nacht ijs gegaan en hebben onze keuze op Centraal Beheer APF laten vallen op basis van de kwaliteit van hun aanbod en het vermogen dit echt op onze maat te snijden. We zijn bijzonder tevreden met de stap naar de Eigen Kring Chemours en weten zeker dat we de deelnemers daarmee een toekomstbestendig en beter pensioen bieden.”

Janwillem Bouma, bestuursvoorzitter Centraal Beheer APF: “Wij zijn heel blij met de komst van de actieve deelnemers van Pensioenfonds Chemours. Zij kunnen rekenen op ons commitment en onze blijvende inzet voor het welzijn van de Eigen Kring Chemours.”

Fondsprofiel Chemours Nederland:

Chemours Nederland is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 1,046 Mil waarvan 0.7% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 508 actieve bijdragers en 1,852 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 7.8%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 105.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer