COO Mark Boerekamp vertrekt bij APG

Annette Mosman

9 februari 2017

APG heeft vandaag het vertrek van Mark Boerekamp, Chief Operating Officer, uit de Raad van Bestuur van APG Groep bekend gemaakt. Mark heeft hiervoor een tactisch moment gekozen: “Grote veranderprojecten op het gebied van Communicatie, Pensioenadministratie en ICT naderen hun afronding, waarmee een nieuwe fase aanbreekt binnen APG. Mark Boerekamp heeft besloten dit moment aan te grijpen om zich te oriënteren op een volgende stap in zijn carrière met de nadrukkelijke focus op digitale transformatieprocessen, technologische ontwikkelingen en andere innovaties, al dan niet in combinatie met ondernemerschap.”

Mark heeft bijgedragen aan het verlagen van de uitvoeringskosten per deelnemers, een ‘agile’ manier van werken en technologische ontwikkelingen en andere innovaties, zoals de Brightlands Smart Services Campus. Voor dit laatste project zal Mark door APG voordragen worden als haar vertegenwoordiger in de raad van commissarissen.

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet om de organisatie nog deelnemergerichter te maken. Marks kennis op het terrein van innovatie en technologie hebben tot een efficiëntere uitvoering en effectievere deelnemercommunicatie geleid. Wij danken hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren.”

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG: “Sinds 2012 heeft Mark op bezielende en succesvolle wijze leidinggegeven aan het proces van vernieuwing in de operaties van APG’s pensioenfondsklanten. Wij zijn erg blij met zijn voortdurende betrokkenheid bij de Brightlands Smart Services Campus en wensen hem veel succes bij zijn volgende carrièrestap.”

De factsheet van APG is beschikbaar via de Fiduciair Management module van Exelerating.

Bron: https://www.apg.nl/nl/artikel/mark-boerekamp-coo-apg-vertrekt-als-lid-van-de-raad-van-bestuur-apg/2124

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer