Coop Pensioenfonds in liquidatie, pensioenen per 1-1-2017 naar BPFL

11 november 2016

Stichting Coop Pensioenfonds schrijft vandaag op haar website dat het bestuur heeft besloten dat het pensioenfonds wordt opgeheven. Het pensioenfonds verzorgt al 87 jaar zelf de uitvoering van de pensioenregeling voor de medewerkers van Coop Supermarkten en Eer & Volharding. Volgens het fonds komt de financiering van haar pensioenregeling steeds meer onder druk te staan en uit onderzoek blijkt dat de regeling voor het fonds op termijn niet meer uitvoerbaar is.

Coop Pensioenfonds wil de pensioenen per 1 januari 2017 onderbrengen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL). Na de overdracht naar BPFL zal Coop Pensioenfonds gaan liquideren.

Co-op is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 250M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 1848 actieve bijdragers en 1897 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €289 per deelnemer en de totale beleggingskosten 22bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. Het vermogensbeheer van het fonds is ondergebracht bij ACTIAM (aandelen wereldwijd), BMO (vastrentende waarden), Bouwinvest,(vastgoed), CBRE (vastgoed) en Synvest (vastgoed). De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.cooppensioenfonds.nl/Pages/Nieuws_20161111_CoopPensioenfondsinliquidatie.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer