De Hoop investeert in circulaire economie

11 april 2023

Impactinvesteerder Polestar Capital maakt deze week bekend dat vier nieuwe investeerders deelnemen in het grootste circulaire leningenfonds van Europa, waaronder De Hoop. Het fonds, dat de naam Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF) draagt, en waar een jaar geleden Pensioenfonds Detailhandel al in investeerde, beheert dan ca. 187 miljoen euro.

Met het PCDF investeert Polestar Capital in circulaire productieondernemingen die systemische en ecologische impact hebben op het gebied van CO2– en afvalreductie en het vervangen van fossiele brandstoffen. Vaak gaat het om de financiering van projecten waar innovatieve technologie wordt toegepast waarmee wereldwijd een waardeketen verduurzaamd kan worden. Deze projecten zijn meestal te innovatief voor banken en te kapitaalintensief voor durfkapitaal alleen. Door deze projecten in een vroege fase te financieren, stelt PCDF circulaire productiebedrijven in staat hun technologie en bedrijfsmodel sneller op commerciële schaal te bewijzen, waarna het voor andere financiers gemakkelijker wordt om de verdere opschaling te financieren.

Het versnellen van de transitie naar een circulaire economie

Jan-Willem König, directeur van Polestar Capital: “Het financieren van circulaire productiebedrijven is kapitaalintensief, waardoor ze relatief grote bedragen aan geduldig kapitaal nodig hebben. Helaas kan de wereld niet wachten tot dit kapitaal door anderen beschikbaar wordt gesteld. We moeten op korte termijn verduurzamen. Diverse innovatieve verduurzamingsoplossingen zijn al beschikbaar, maar hebben nog te weinig schaal om echt impact te hebben. Door deze oplossingen te financieren, kunnen wij de transitie naar een circulaire economie versnellen. Deze nieuwe kapitaalinjectie zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop licht toe waarom De Hoop is ingestapt: “Wij hebben een maatschappelijke missie om een kwetsbare groep mensen toegang te geven tot overlijdensrisicoverzekeringen. Ook met onze beleggingen willen wij een maatschappelijke bijdrage leveren. Onze kwetsbare doelgroep heeft baat bij een circulaire economie met minder vervuiling en afval. Onze investering in het PCDF geeft daar invulling aan.”

Andere investeerders

Naast De Hoop stappen ook Invest-NL en de verzekeringsmaatschappijen Onderlinge ’s-Gravenhage in. De provincie Limburg heeft haar investeringsbesluit genomen en treedt op korte termijn toe. Pensioenfonds Detailhandel, dat 100 miljoen euro in het fonds investeerde in 2022, is verheugd met de vier nieuwe investeerders. Henk Groot, CIO van Pensioenfonds Detailhandel: “Een jaar geleden is Nederland op de kaart gezet als het eerste land dat een fonds lanceert voor het overbruggen van het financieringsgat voor circulaire productieondernemingen. Dat nu meer investeerders toetreden, bevestigt hoe belangrijk dit fonds is. Iedereen beseft hoe noodzakelijk de transitie naar een circulaire economie is, het is nu tijd dat daar ook naar gehandeld gaat worden.”

Detailhandel

Detailhandel is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 27.577 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 335.233 actieve bijdragers en 132.355 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Capgemini.

Source: De Hoop
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer