De Nationale APF: Klaar voor de volgende stap met ons vernieuwd MVB-beleid

23 december 2021

De Nationale APF publiceert: ‘In het bestaande MVB-beleid stellen we ons actief op als aandeelhouder en stimuleren we de fondsen en ondernemingen waar we in beleggen om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken. Dit deden we tot nu door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan van dialogen. Daarnaast werken we met een uitsluitingenlijst. Ook eisen we van partijen die voor ons beleggen ESG-integratie bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In het vernieuwde MVB-beleid zetten we nog een aantal extra stappen:

 • Het fonds belegt in aandelenportefeuilles waarin het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs een belangrijk thema is. Daartoe zullen we in overleg met onze kringen voor ontwikkelde markten een zogenaamde “Paris Aligned” aanpak omarmen.
 • Het betrokkenheidsbeleid wordt van een normatieve aanpak nu uitgebreid met deelname aan twee specifieke thema’s rond sociale problematiek (zoals moderne slavernij) en goed bestuur (spreek ondernemingen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid).
 • Impactbeleggen: dat wil zeggen kiezen voor beleggingen die naast een financieel rendement ook een positieve bijdrage opleveren aan maatschappij, mens en klimaat. In het beleid van De Nationale APF is al ruimte voor Green Bonds, het doel is de beleggingen hierin te versnellen.
 • Het uitsluitingenbeleid is uitgebreid naar:
  • Ondernemingen die op structurele en grove wijze mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen en anti-corruptienormen schenden.
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, chemische, biologische en nucleaire wapens.
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten.
  • Ondernemingen die meer dan 30% van hun omzet halen uit het delven van kolen voor productie van elektriciteit.’
Source: De Nationale APF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer