De Nationale APF verwelkomt TrueBlue

12 februari 2020

De Nationale APF publiceert op haar website:

“Vanaf 1 mei 2020 krijgt De Nationale APF een nieuwe kring erbij: TrueBlue. Pensioenfonds TrueBlue stopt en draagt de pensioenregelingen en aanspraken van (gewezen) deelnemers over aan De Nationale APF en PNO Media.

De pensioenen van (ex-)deelnemers die pensioen hebben opgebouwd in de middelloonregeling of daar nu een pensioenuitkering uit ontvangen, worden ondergebracht bij De Nationale APF. Ook de pensioenen die zijn ingekocht met kapitaal uit de beschikbarepremieregeling gaan over naar De Nationale APF.

Fondsprofiel TrueBlue:

TrueBlue is een BPFn met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 474 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,678 actieve bijdragers en 598 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 10.5%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer