Deel van de deelnemers van Pensioenfonds Aon kiest voor innovatieve opt-out van Zwitserleven

11 mei 2023

Het bestuur van Pensioenfonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioengerechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten pensioenregelingen naar het Algemeen Pensioenfonds Stap. Via deze opt-out konden zij kiezen voor een levenslang gegarandeerd pensioen bij Zwitserleven met een vaste jaarlijkse indexatie van minimaal 2,0%. 168 deelnemers, die ongeveer EUR 58 miljoen belegd pensioenvermogen vertegenwoordigen, hebben voor de opt-out van Zwitserleven gekozen.

Zwitserleven heeft samen met het pensioenfondsbestuur een maatwerkoplossing uitgewerkt die rekening houdt met de verschillende risicovoorkeuren binnen het fonds. Hierbij stonden de toekomstwensen van de deelnemers centraal. In dit geval is er een oplossing bedacht in de vorm van een standaard collectieve waardeoverdracht van alle deelnemers naar het Algemeen Pensioenfonds Stap en een opt-out mogelijkheid voor de pensioengerechtigden en oud-deelnemers van het fonds naar een levenslang gegarandeerd pensioen bij Zwitserleven met een vaste jaarlijkse indexatie. Zo is concrete invulling gegeven aan een bepaalde mate van keuzevrijheid voor deze deelnemers, waarmee ook het draagvlak is versterkt voor de liquidatie van het pensioenfonds en de daarmee gepaard gaande transitie.

Maatwerkoplossing

Annemieke Visser-Brons, Chief Commercial Officer van Athora Netherlands, het moederbedrijf van Zwitserleven: “Ik ben trots dat Zwitserleven met deze maatwerkoplossing de deelnemers van Pensioenfonds Aon de mogelijkheid heeft geboden te kiezen voor de zekerheid van een gegarandeerd pensioen bij Zwitserleven. Ik heet hen dan ook van harte welkom in het volste vertrouwen dat zij bij ons van Het Zwitserleven Gevoel gaan genieten.”

Nieuwe oplossingen vooruitlopend op nieuwe wetgeving

Pensioenfonds Aon en Zwitserleven geven door deze samenwerking pensioenfondsen en hun deelnemers nieuwe mogelijkheden om te onderzoeken in de aanloop naar de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe pensioenfonds, adviseur en uitvoerders samen de verantwoordelijkheid nemen in het vinden van oplossingen die rekening houden met de verschillende risicovoorkeuren van alle deelnemers.

Aon Groep Nederland

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 696 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 569 actieve bijdragers en 1.122 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 1%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 136.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Zwitserleven
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer