Deelnemers SPAN stemmen vóór opheffing van het pensioenfonds

14 oktober 2021

Afgelopen vrijdag 10 september 2021 vond er on-line een Algemene Vergadering van Deelnemers plaats van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (SPAN). Het bestuur lichtte het voorstel toe om de pensioenaanspraken over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij en daarna het fonds op te heffen.

Het voorstel is aangenomen met 96% van de stemmen voor.

Atradius

Atradius is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 429 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 288 actieve bijdragers en 452 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP Paribas en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

Source: Stichting Pensioenfonds Atradius
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer