Deelnemers YARA willen bestaande pensioenen en pensioenuitkeringen verzekeren

25 april 2024

YARA Nederland publiceert op zijn website:

De opkomst van de uitvraag was met 75,5% veel hoger dan we ooit hadden gedacht en daar zijn we zeer tevreden mee. Het geeft ons zeer waardevol inzicht.

Het bestuur van Pensioenfonds Yara heeft aan u gevraagd waar uw persoonlijke voorkeur naar uit gaat voor het onderbrengen van de bestaande pensioenen en pensioenuitkeringen: Verzekeren of Invaren. U kon uw voorkeur doorgeven tot en met zondag 14 april. De uitslag is heel duidelijk. De optie Verzekeren werd veruit het meest gekozen.

Wat gaat er nu gebeuren?

De uitslag van de uitvraag weegt zwaar mee voor het bestuur. Nu we uw voorkeur weten, kan het bestuur die mening meenemen en definitief de knoop doorhakken. Dat betekent dat we de optie Verzekeren nu verder gaan onderzoeken. We zullen bij verschillende verzekeraars gaan vragen wat hun aanbod is voor indexatie van de pensioenen en we gaan gedetailleerd in kaart brengen wat er bij de route Verzekeren komt kijken.

Als blijkt dat verzekeraars een passende aanbieding kunnen doen en de risico’s van de keuze acceptabel zijn, neemt het bestuur een voorlopig besluit. De keuze die het bestuur maakt, gaat gelden voor iedereen.

Het voorlopige besluit wordt vervolgens voorgelegd aan, onder andere, het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds en toezichthouder de Nederlandsche Bank.

Hier gaat nog de nodige tijd in zitten natuurlijk, maar zodra we meer nieuws hebben hoort u dat van ons.

YARA Nederland

YARA Nederland is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 600 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 436 actieve bijdragers en 1.258 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 7%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 139.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source: YARA Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer