Definitief akkoord bereikt over pensioenregeling ABP

ABP

10 oktober 2017

De Pensioenkamer van ABP heeft het akkoord van 6 juli voor de aanpassing van de pensioenregeling definitief gemaakt. Zo bericht het pensioenfonds voor overheid en onderwijs op haar website. Het nieuwe akkoord heeft onder andere invloed op de pensioenrekenleeftijd, het nabestaandenpensioen, de ANW-compensatie en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenrekenleeftijd

Vanaf 2018 gaat de pensioenrekenleeftijd voor pensioenopbouw omhoog van 67 naar 68 jaar. Deelnemers kunnen natuurlijk het pensioen alsnog een jaar eerder laten ingaan. Dat betekent wel dat, vanaf 2018, het opgebouwde pensioen lager zal uitvallen. ABP noemt als reden voor de verhoging de verbeterde levensverwachting.

Nabestaandenpensioen

Een deelnemer van ABP bouwt per 2018 70% nabestaandenpensioen op van het ouderdomspensioen. Er is geen verschil meer in de opbouw van het nabestaandenpensioen als een deelnemer voor of na 67 jaar overlijdt. De partner behoudt het recht op nabestaandenpensioen ongeacht het moment van overlijden. Ook als de deelnemer geen pensioen meer opbouwt bij ABP.

Het nabestaandenpensioen voor kinderen loopt met het nieuwe akkoord door tot het 25e levensjaar. Dit was eerst tot 21 jaar. Het nabestaandenpensioen voor het kind wordt bovendien verhoogd van 10% naar 14% van het ouderdomspensioen dat zou worden ontvangen als tot de AOW-leeftijd bij ABP zou worden opgebouwd. De opbouw wordt twee keer zo hoog (28%) als het kind geen verzorger heeft.

ANW-compensatie

Wanneer de pensioendeelnemer na 31 december 2017 overlijdt, heeft de partner geen recht meer op ANW-compensatie. ABP geeft aan dat de vakbonden nog druk bezig zijn met het vinden van een schappelijke oplossing.

Compensatie loonheffing

De compensatie loonheffing over het nabestaandenpensioen verdwijnt. Opgebouwde en lopende compensaties blijven onverminderd effect hebben.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt, met intreding van het nieuwe akkoord, gebaseerd het UWV-dagloon, waar de WIA-uitkering (arbeidsongeschiktheidsuitkering) op is gebaseerd. Neveninkomsten zullen niet langer invloed hebben op de hoogte van dit pensioen.

Bron: bericht website, 9 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer