Delta Lloyd ESG Fund beste duurzame aandelenfonds

8 februari 2017

Het Delta Lloyd ESG Fund is door AF Advisors uitgeroepen tot het beste wereldwijd beleggende duurzame aandelenfonds. Delta Lloyd maakte eerder al het volgende bekend over haar duurzame beleggingsbeleid: “Er is een mijlpaal bereikt door met het nieuwe beleggingsbeleid door te stoten tot de best scorende wereldwijde aandelenfondsen op het gebied van duurzaamheid. Ten opzichte van de gehanteerde benchmark, de MSCI World Index, realiseert het fonds een halvering van de uitstoot van schadelijk broeikasgassen, met name doordat er belegd wordt in bedrijven die bijdragen aan CO2-uitstootverlagende oplossingen.”

Het onafhankelijk onderzoeks- en consultancybureau AF Advisors roemt het feit dat Delta Lloyd naast uitsluitingscriteria ook een best in class-aanpak toepast, waardoor bedrijven worden gestimuleerd hun duurzame ambities te realiseren. Daarnaast noemt zij nog een aantal redenen waarom het Delta Lloyd ESG Fund is verkozen: “Naast de duurzaamheidscriteria wordt ook het feit geprezen dat het fonds een iets hoger rendement laat zien dan de MSCI World Index, terwijl het risico gelijk is. Bovendien zijn de kosten het laagst van alle fondsen in de top 10.”

Tot slot stelt Delta Lloyd dat fondsen niet alleen de door de Nederlandse wet verplichte uitsluiting van clustermunitiebedrijven moeten toepassen om in aanmerking te komen voor de top 10, maar ook moet voldoen aan aanvullende duurzame criteria. Het bedrijf is van mening dat de best in class-aanpak die het ESG fund hanteert, wordt gezien als één van de effectiefste methoden op het gebied van duurzaam beleggen.

Bron: http://www.deltalloydassetmanagement.nl/nl-nl/actueel/nieuwsartikelen/2017/2/delta-lloyd-esg-fund-beste-duurzame-aandelenfonds/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer