Dijsselbloem pareert kritiek over gevolgen ECB-beleid voor pensioenfondsen

PEPP

28 juni 2017

Naar aanleiding van een motie van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt over het ECB-beleid, schrijft Minister Dijsselbloem een brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van het ECB-beleid voor pensioenfondsen. In de motie wordt de regering gevraagd te reageren op eerdere uitspraken in de Tweede Kamer van de President van de DNB, Klaas Knot, over de negatieve gevolgen van het ECB-beleid voor pensioenfondsen.

In zijn brief acht de minister de positie van het kabinet in lijn met die van de DNB, namelijk: “Het ruime monetaire beleid en de huidige lage rente beïnvloeden de Nederlandse economie via zeer uitlopende kanalen, zowel in positieve als negatieve zin”. Het kabinet heeft gerapporteerd over de negatieve effect van de dalende rente op de financiële positie van pensioenfondsen. Dit negatieve effect zou volgens de minister van korte duur zijn, aangezien een terugkeer naar een ‘natuurlijke’ rente zou betekenen dat dekkingsgraden zich evenredig herstellen. Voorts schrijft de minister dat de laatste decennia de rente een duidelijke neerwaartse trend vertoont. De minister verwijst ten slotte naar onderzoek van het DNB en CPB wat zou wijzen op, per saldo, gunstige effecten van de daling van de rente op de Nederlandse economie als geheel. Deze effecten zorgen voor economische groei en opstuwing van activaprijzen, met positief gevolg voor reële rendementen.

Op 14 juni 2017, tijdens een openbaar gesprek over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel, heeft Knot aangegeven dat de effecten van het ECB-beleid op de pensioenfondsen zich lastig laten kwantificeren. Negatieve effecten van een lagere rente voor de dekkingsgraad bieden namelijk ook positieve effecten. Tijdens het gesprek gaf Knot aan dat, op basis van een modelmatige schattingen, het negatief effect van het beleid op de dekkingsgraad van fondsen tussen de 5 en 10 procentpunt bedraagt. Knot merkte meteen op dat de beëindiging van het huidige verruimende monetaire beleid geen duurzame oplossing zal zijn voor het Nederlandse pensioenstelsel. Hiervoor is concrete hervorming nodig.

Bron:

https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/juni/kamerbrief-over-motie-gevolgen-ecb-beleid-voor-pensioenfondsen

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer