DNB: Aanhoudend lage rente risico voor Nederlandse financiële sector

Capital Value

9 juni 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt naar aanleiding van het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017 dat de aanhoudend lage rente één van de belangrijkste risico’s is voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het onlangs verschenen persbericht op de website van de toezichthouder. Het OFS vormt tevens de input van DNB aan het jaarlijkse openbare gesprek tussen de president van DNB, de directeur van het CPB en de Vaste Kamercommissie Financiën over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel dat op 14 juni 2017 zal plaatsvinden.

DNB stelt dat de rentedaling gunstig is voor sectoren met schulden: “Voor de overheid, huishoudens en bedrijven met veel schuld heeft de rentedaling in het algemeen gunstig uitgepakt, doordat hun rentelasten zijn gedaald. Tegelijkertijd heeft de rentedaling ongunstig uitgepakt voor met name pensioenfondsen en levensverzekeraars, die hun financiële positie hebben zien verslechteren.”

Echter, de aanhoudend lage rente gaat ook gepaard met risico’s: “Een aanhoudend lage rente gaat gepaard met risico´s voor de financiële sector en de reële economie. In een dergelijk scenario komt de winstgevendheid van banken naar verwachting onder druk te staan, terwijl het voor pensioenfondsen en verzekeraars lastiger wordt om hun verplichtingen na te komen. Hierdoor zijn zij mogelijk geneigd beleggingsmogelijkheden met meer risico’s op te zoeken. De lage rente biedt echter ook kansen. Structurele aanpassingen, zoals de afbouw van de hypotheekrente-aftrek en de verduurzaming van de economie, kunnen bij een lage rente versneld worden doorgevoerd.”

Bron: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2017/dnb359768.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer