DNB akkoord met collectieve waardeoverdracht BPFv Sigarenindustrie

21 december 2016

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) sluit zich per 1 januari 2017 aan bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Dit publiceert het fonds vandaag op haar website. Het fonds was in september 2016 al voornemens zich aan te sluiten bij BPL. Nu DNB akkoord is met de collectieve waardeoverdracht naar BPL, zullen alle pensioenaanspraken en ingegane pensioenen overgaan naar BPL. In de loop van 2017 houdt VNPS daardoor op te bestaan.

Volgens het fonds was een zelfstandig voortbestaan niet realistisch: het aantal deelnemers nam af en de kosten namen toe. VNPS heeft voor BPL gekozen, omdat zij volgens het fonds een kwalitatief goede pensioenregeling heeft. Daarnaast speelde de brancheverwantschap die VNPS voelt met de landbouwsector een rol.

Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 225M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 734 actieve bijdragers en 2105 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €384 per deelnemer en de totale beleggingskosten 70bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 4%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bon: https://www.pensioenfondssigaren.nl/Nieuws/Items/VNPS-sluit-zich-aan-bij-BPL.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer