DNB beboet GSFS Pensionfund, GSFS Asset Management en vier leidinggevenden

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

8 februari 2017

Op 27 januari 2017 heeft De Nederlandsche Bank zes bestuurlijke boetes opgelegd vanwege het overtreden van artikel 116 van de Pensioenwet. Volgens dit artikel is het een pensioenfonds uitsluitend toegestaan activiteiten te verrichten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. Zowel het pensioenfonds als de vermogensbeheerder hebben deze wet overtreden. Daarnaast zijn personen die feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtreding beboet. Het boetes zijn als volgt:

  • € 10.000 aan Stichting GSFS Pensionfund;
  • € 25.000 aan elk van drie feitelijk leidinggevenden van het pensioenfonds;
  • € 4.977.500 aan GSFS Asset Management B.V.;
  • € 50.000 aan een feitelijk leidinggevende van de vermogensbeheerder.

DNB over de overtreding: “DNB heeft vastgesteld dat Stichting GSFS Pensionfund, in bewuste en nauwe samenwerking met GSFS Asset Management B.V., op grote schaal dividendarbitrage activiteiten heeft verricht, waarbij de aankoop van aandelen werd gefinancierd met andere middelen dan de ingelegde premies en de omvang van het belegd vermogen de omvang van de ingelegde pensioenpremies vele malen overschreed. Naar het oordeel van DNB hebben de beboete natuurlijke personen feitelijk leidinggegeven aan deze overtredingen.”

Bron: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2017/dnb352336.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer