DNB: Beleidsdekkingsgraad in april 2017 gestegen

Beleidsdekkingsgraad

1 juni 2017

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de (beleids)dekkingsgraden van eind april 2017 van in totaal 217 Nederlandse pensioenfondsen gepubliceerd. Het gewogen gemiddelde van de beleidsdekkingsgraden van deze fondsen was eind april 100,4%. Dit is 0,7%pt hoger dan de maand ervoor. In totaal hebben 163 fondsen een beleidsdekkingsgraad onder de 110%. De Nederlandse OPF’en staan er met een beleidsdekkingsgraad van 113,2% beter voor dan de BPF’en met een beleidsdekkingsgraad van 96,5%.

In april stegen de totale geraamde technische voorzieningen voor risico pensioenfonds met slechts 0,5%, terwijl de totale beschikbare middelen met 1,3% stegen. Dit heeft in april als gevolg gehad dat het gewogen gemiddelde van de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen gebaseerd op huidige marktinformatie een stijging heeft laten zien: de dekkingsgraad steeg in april van 104,9% naar 105,5%. Zie voor een grafische weergave van de beleidsdekkingsgraad onderstaande grafiek.

Bron: http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/pensioenfondsen/toezichtgegevens-pensioenfondsen/index.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer