DNB: Beleidsdekkingsgraad december 2016

1 februari 2017

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de (beleids)dekkingsgraden van in totaal 220 Nederlandse pensioenfondsen gepubliceerd. Het gewogen gemiddelde van de beleidsdekkingsgraden van deze fondsen was eind december 97,5%. Dit is ongeveer hetzelfde als eind november wat betekent dat deze dekkingsgraad ongeveer gelijk is gebleven. In totaal hebben 175 fondsen een beleidsdekkingsgraad onder 110%. De Nederlandse OPF’en staan er met een beleidsdekkingsgraad van 110,1% beter voor dan de BPF’en met een beleidsdekkingsgraad van 93,7%.

In december stegen de totale geraamde technische voorzieningen voor risico pensioenfonds met 0,3%, terwijl de totale beschikbare middelen stegen met 1,8%. Dit heeft in december als gevolg gehad dat het gewogen gemiddelde van de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen gebaseerd op huidige marktinformatie een stijging heeft laten zien: de dekkingsgraad steeg in december van 100,5% naar 102,1%.

Bron: http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/pensioenfondsen/toezichtgegevens-pensioenfondsen/index.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer