DNB: beleidsdekkingsgraad oktober 2017 gestegen

beleidsdekkingsgraad oktober 2017

5 december 2017

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de (beleids)dekkingsgraden van eind oktober 2017 van in totaal 217 Nederlandse pensioenfondsen gepubliceerd. Het gewogen gemiddelde van de beleidsdekkingsgraden van deze fondsen was eind oktober 105,3%. Dit percentage staat gelijk aan een stijging van afgerond 1%pt ten opzichte van september ervoor en 2%pt hoger dan twee maanden ervoor. In totaal hebben 114 fondsen een beleidsdekkingsgraad onder de 110%. De Nederlandse OPF’en staan er met een beleidsdekkingsgraad van 117% beter voor dan de BPF’en met een beleidsdekkingsgraad van 101%.

In oktober 2017 stegen de totale geraamde technische voorzieningen voor risico pensioenfonds met 1.3%, terwijl de totale beschikbare middelen met 1,5% stegen. Dit heeft weinig gevolg gehad voor het gewogen gemiddelde van de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen gebaseerd op huidige marktinformatie: de dekkingsgraad bleef gelijk op 108%.

Zie voor een grafische weergave van de beleidsdekkingsgraad onderstaande grafiek.

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer