DNB: beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 98,1%

26 oktober 2016

De DNB heeft op haar website gepubliceerd dat de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen in het derde kwartaal van 2016 met 1,5 procentpunt verder is gedaald naar 98,1%. Daarmee lag deze dekkingsgraad eind september onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is over het afgelopen kwartaal licht gestegen met 0,2 procentpunt naar 96,8%.

De DNB schrijft dat de totale waarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal steeg met 32,2 miljard euro naar 1.330,8 miljard euro eind september. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling van de rentetermijnstructuur waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. De daling van de rentetermijnstructuur was in het derde kwartaal minder groot dan in het voorafgaande kwartaal. Zo daalde voor looptijd 30 jaar de rente met bijna 9 basispunten, tegenover een daling van bijna 18 basispunten voor dezelfde looptijd in het tweede kwartaal. De waarde van de beschikbare middelen nam in het derde kwartaal toe met 33,5 miljard euro naar 1.288,1 miljard euro.

Volgens de DNB nam de waarde van staatsobligaties en bedrijfsobligaties door de daling van de kapitaalmarktrente, gemiddeld genomen toe. Ook aandelen en vastgoedbeleggingen stegen gemiddeld in waarde. De toename van de waarde van de beschikbare middelen was in het derde kwartaal iets hoger dan die van de pensioenverplichtingen waardoor de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie licht toenam.

Bron: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2016/dnb347447.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer