DNB: Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsensector eind maart 2018 naar 107,8%

24 april 2018

DNB publiceert op haar website:

“De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is eind maart 2018 uitgekomen op 107,8%. Over het eerste kwartaal van 2018 steeg deze beleidsdekkingsgraad met 1,3 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden die gebaseerd zijn op actuele marktinformatie.

De dekkingsgraad gebaseerd op actuele marktinformatie is in het eerste kwartaal voor de pensioenfondsensector als geheel met 1,2 procentpunt gedaald en uitgekomen op 107,5%. De dekkingsgraad lag daarmee eind maart net onder de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. De dekkingsgraad voor de sector als geheel is het gemiddelde van de dekkingsgraden van alle onder toezicht staande pensioenfondsen gewogen naar omvang van hun technische voorzieningen. ”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer