DNB: Benoemingen directie

doorbelasting

31 mei 2018

DNB publiceert op haar website:

“Op aanbeveling van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de minister van Financiën de volgende voordrachten voor de directie aan de Kroon gedaan. President Klaas Knot, en directeuren Frank Elderson en Job Swank zijn herbenoemd voor een tweede termijn van zeven jaar. Nicole Stolk, momenteel secretaris-directeur bij DNB, is benoemd voor een eerste termijn van zeven jaar. Vorig jaar werd Else Bos al benoemd tot voorzitter toezicht per 1 juli 2018. De (her)benoemingen van Knot, Elderson en Stolk gaan in per 1 juli 2018, de herbenoeming van Swank per 1 december 2018.

De portefeuilleverdeling van de directie wordt per 1 juli 2018 als volgt:

Klaas Knot (1967): President. In die hoedanigheid is hij onder meer voorzitter van de directie, lid van de Governing Council en General Council van de Europese Centrale Bank, Lid Board of Directors van de Bank for International Settlements, lid van de Financial Stability Board, governor van het Internationaal Monetair Fonds en voorzitter van het Financieel Stabiliteits Comité.

Else Bos (1959): Directeur en voorzitter Toezicht. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen, het toezicht op verzekeraars en voor het toezicht beleid.

Frank Elderson (1970): Hij is verantwoordelijk voorhet toezicht op banken, het toezicht horizontale functies en integriteit en juridische zaken.

JobSwank (1955): Directeur Monetaire zaken. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer en statistiek.

Nicole Stolk (1969): Directeur Resolutie en intern bedrijf. Zij is verantwoordelijk voor het intern bedrijf van DNB en is directeur nationale resolutie-autoriteit.

Wim Kuijken, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van DNB, is zeer tevreden met de nieuwe samenstelling van de statutaire directie. ‘Dit is een directie waarin ervaring, vernieuwing en diversiteit worden gecombineerd. We zijn erg blij met deze (her)benoemingen’.

De ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben, na behandeling in de ministerraad, besloten voor de bezoldiging van DNB-directieleden gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid in de Wet normering topinkomens (WNT).”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer