DNB geeft toestemming collectieve waardeoverdracht OPF Unirobe Meeus Groep

20 december 2016

Zo blijkt uit een bericht op de website van het fonds. Medio oktober besloot het bestuur om alle tot en met 31 december 2016 opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten per 1 januari 2017 over te dragen aan Aegon. Tevens besloot het bestuur om daarna over te gaan tot liquidatie van het Pensioenfonds. De DNB heeft eind vorige week een verklaring van geen bezwaar afgegeven en het besluit van het bestuur tot collectieve waardeoverdracht en liquidatie is daarmee definitief geworden.

Unirobe Meeus groep is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 597M waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 2135 actieve bijdragers en 737 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €236 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 0%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg. BMO is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van het vrije vermogen. Aegon is de herverzekeraar van het fonds.

Bron: http://www.pensioenfondsumg.nl/nieuws/270-stand-van-zaken-collectieve-waardeoverdracht-enliquidatie-pesioenfonds

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer