DNB Kwartaalrendementen Nederlandse Pensioenfondsen Q1 2017: Mars, PWRI en Hoogovens in top 3.

APG

9 juni 2017

De Nederlandsche Bank heeft de kwartaalcijfers van 236 Nederlandse pensioenfondsen over het eerste kwartaal van 2017 op haar website gepubliceerd. Deze fondsen zijn bij elkaar goed voor €1297 mrd aan belegd vermogen.

Uit de cijfers over Q1 2017 blijkt dat het gemiddelde kwartaalrendement 0,8% was, terwijl het gewogen gemiddelde 1,2% was. In Q4 2016 was het gemiddelde een stuk lager, namelijk -2,9%. Van de 219 fondsen waarvan DNB het kwartaalrendement over het eerste kwartaal van 2017 heeft gepubliceerd, hebben 163 fondsen een positief rendement behaald.

Van de fondsen met een belegd vermogen voor risico pensioenfonds groter dan €1 mrd, vormen Mars, Werk en Re-integratie en Hoogovens de top 3 als het gaat om het hoogste kwartaalrendement. De beleggingen voor risico pensioenfonds van deze fondsen behaalden respectievelijk een kwartaalrendement van 3,4% , 3,2% en 3%.

In onderstaand overzicht zijn de top 10 fondsen (AuM > €1 mrd) met het hoogste kwartaalrendement en de top 10 met het laagste kwartaalrendement over Q1 2017 weergegeven. Het overzicht is ook hier te downloaden.

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer