DNB: Ook verzekeraars verkopen veel beleggingen

9 december 2022

Verzekeraars verkochten dit jaar tot nog toe voor per saldo EUR 23 miljard aan beleggingen, zo blijkt uit cijfers van DNB. Zo’n driekwart van de opbrengst hiervan gebruikten zij om te voldoen aan zogeheten margeverplichtingen verbonden aan derivatencontracten. In het derde kwartaal nam de stijging van de margeverplichtingen van verzekeraars sterk af door het afvlakken van de rentestijging.

De EUR 23 miljard euro aan verkopen is gelijk aan 7,0% van het totaal belegd vermogen van verzekeringsmaatschappijen.

Eerder berichtte DNB al over de omvangrijke verkopen van beleggingen door pensioenfondsen. Volgens de meest recente cijfers verkochten pensioeninstellingen dit jaar tot nog toe 6,6% van hun beleggingen om aan hun gestegen margeverplichtingen te voldoen. Ook in het derde kwartaal zette deze ontwikkeling bij pensioenfondsen door en werd er voor EUR 37 miljard aan beleggingen verkocht, bovenop de EUR 88 miljard aan verkopen in het eerste halfjaar van 2022.

Verzekeraars verkopen vooral obligaties, pensioenfondsen aandelen

Waar pensioenfondsen vooral beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsfondsen verkochten, deden verzekeraars voornamelijk obligaties van de hand. In totaal werd er voor EUR 24,5 miljard aan obligaties verkocht door verzekeringsmaatschappijen, voornamelijk (liquide) staatsobligaties van lidstaten van de eurozone.

Dat verzekeraars vaker obligaties verkopen en pensioenfondsen juist meer beursgenoteerde aandelen van de hand doen, heeft te maken met een verschil in de samenstelling van beleggingen tussen deze twee typen instellingen. Verzekeraars beleggen met name in obligaties (36%), beleggingsfondsen (26%) en (hypotheek-) leningen (29%), maar nauwelijks in beursgenoteerde aandelen (3%). Pensioenfondsen daarentegen beleggen veel meer in beursgenoteerde aandelen (14%), nog afgezien van hun beleggingen in aandelen via beleggingsfondsen (nog eens 14%).

Pensioenfondsen en verzekeraars zagen zich beide niet genoodzaakt illiquide beleggingen als private equity of hypotheekleningen te verkopen.

Stijging margeverplichting verzekeraars vlakt af

Verzekeraars legden over de eerste drie kwartalen van 2022 voor EUR 17,4 miljard in aan margeverplichtingen, oftewel 5,4% van hun verplichtingen. Het grootste deel daarvan kwam voor rekening van levensverzekeraars, die een vergelijkbare functie vervullen als pensioenfondsen. Zij beheren net als pensioenfondsen financieel vermogen met als doel in de toekomst inkomens uit te keren in de vorm van pensioenuitkeringen of lijfrentes.

De margeverplichtingen van verzekeraars namen in het derde kwartaal van 2022 nog slechts beperkt toe. Waar zij het eerste kwartaal nog EUR 8,4 miljard moesten storten, legden zij in het derde kwartaal nog slechts EUR 1,9 miljard op margerekeningen in. Dit is in lijn met de ontwikkeling bij pensioenfondsen, die de groei van hun margeverplichtingen in vergelijkbare mate zagen afnemen, en volgt uit de afvlakking van de rentestijging.

De margeverplichtingen van verzekeraars zijn relatief – in verhouding tot de totale verplichtingen – kleiner dan bij pensioenfondsen. Verzekeraars dekken een minder groot deel van het renterisico af met behulp van derivaten, mede omdat zij al een groter deel van dit risico afdekken met beleggingen in vastrentende waarden.

Source: DNB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer