DNB publiceert toezichtprioriteiten voor komende vier jaren

toezichtprioriteiten

21 november 2017

DNB heeft vandaag, middels een persbericht, haar toezichtprioriteiten voor de periode 2018-2022 bekend gemaakt. De toezichthouder wil meer de focus leggen op “financieel-technologische innovatie en de impact van de ontwikkeling van het klimaat”. Ook de bestrijding van financieel-economische criminaliteit blijft een hoge prioriteit.

Daarnaast heeft de toezichthouder per sector een aantal prioriteiten vastgesteld:

Pensioenfondsen
DNB gaat voor de pensioensector extra nadruk leggen op de financiële positie van pensioenfondsen. Daarnaast zal de toezichthouder de komende vier jaar proberen specifieke risico’s onder de aandacht te brengen en te mitigeren, zowel sectorbreed als bij individuele pensioenfondsen.

Voor de toezichtactiviteiten zal DNB alle pensioenfondsen een individuele ‘toezichtkalender’ versturen. Hiermee wordt duidelijk welke onderzoeken of uitvragen een fonds kan verwachten.

Daarnaast zal DNB in 2018 haar onderzoek afronden naar de uitbesteding van de administratie bij uitvoeringsorganisaties. De toezichthouder wil namelijk dat fondsen en uitvoerders voldoende middelen hebben om de administratie op beheerste wijze in een digitaliserende omgeving uit te voeren. In dit kader zal DNB in 2018 de kwaliteit van de administratie en de informatieveiligheid monitoren.

Tot slot geeft DNB aan dat pensioenfondsen klaar moeten zijn voor de implementatie van IORP II in 2019. Zij zal voorlichting geven over de IORP II vereisten, die onder andere eisen stellen aan de inrichting van risicomanagement en sleutelfuncties.

Verzekeraars
DNB vindt dat “een verdere en versnelde versterking van het verandervermogen van verzekeraars noodzakelijk blijft om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen”.

In 2018 zal DNB zich daarom voornamelijk richten op de financiële positie van verzekeraars en of zij voldoende rekening houden met de toekomst. Daarnaast wil de toezichthouder dat de branche meer gebruik maakt van de mogelijkheden van ‘insurtech’, met inachtneming van alle risico’s en kansen. DNB zal daarom in 2018 vragen om de details rondom strategie, bedrijfsvoering en organisatie betreffende de overstap naar insurtech.

De toezichthouder wil ook meer inzicht krijgen in de vaststelling van ‘net capital generation’ (NCG), ook wel bekend als kapitaalgeneratie. Door middel van NCG geven verzekeraars aan hoe hun kapitaalpositie zich ontwikkelt. Op dit moment worden diverse methoden toegepast om de NCG te bepalen: DNB wil dit in 2018 verder onderzoeken.

Wat betreft de technische voorzieningen wil DNB ook meer inzage, met in 2018 extra aandacht voor de inschatting van ervaringssterfte. DNB zal bij een selectie van leven- en uitvaartverzekeraars controleren of de ervaringssterfte consistent en realistisch wordt ingeschat.

Tot slot wil DNB in 2018 meer inzage krijgen in de werking van de compliance-functie bij verzekeraars en of bepaalde aandachtspunten reeds zijn geadresseerd. De toezichthouder zal daarom on-site onderzoek plegen om te bepalen in hoeverre de inbedding van de compliance-functie voldoet aan wettelijke eisen.

Bron: persbericht, 21 november 2017

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer