DNB verwacht hoogste economische groei in tien jaar

economische groei

15 juni 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economische groei in 2017 2,5% zal zijn, zo blijkt uit haar halfjaarlijkse ramingen. Deze groei is sinds 2007 niet meer bereikt. Daarnaast verwacht zij de jaren daarna dat deze groei door zet: “Ook de komende twee jaar laten de ramingen een robuuste groei zien, van respectievelijk 2,1% en 1,9%. De economische groei is breed gedragen en wordt ondersteund door alle bestedingscategorieën,” aldus DNB in een onlangs gepubliceerd persbericht. Verder blijkt uit de ramingen dat het begrotingsoverschot profiteert van deze groei en op zal lopen van 0,4% bbp in 2016 tot 1,1% bbp in 2019 en de werkloosheid af zal nemen van 5,0% dit jaar tot 4,4% in 2019.

Volgens het persbericht komt de groei van het bbp dit jaar alweer voor het vijfde opeenvolgende jaar hoger uit dat in het voorafgaande jaar en is te danken aan de aantrekkende wereldhandel en het herstel van de bedrijfsinvesteringen. Daarnaast stelt zij dat de Nederlandse economie naar verwachting haar potentiële niveau bereikt in 2019: “De bbp-groei ligt in de hele voorspelperiode boven de potentiële groei. Daardoor verbetert de zogenaamde output gap: van gemiddeld -3% in de jaren 2013-2016, naar 0% in 2019. Dit betekent dat de Nederlandse economie in 2019 op haar potentiële niveau draait volgens de raming.”

Naar verwachting zal door deze groei, ook de schuld van de overheid afnemen: “De sterke afname van de overheidsschuld bedraagt ruim 10 procentpunten van het bbp; van 62,3% bbp in 2016 naar 51,3% bbp in 2019, waarmee de schuld ruim onder de Europese schuldennorm van 60% komt. Deze positieve cijfers voor de begroting geven een nieuw kabinet de kans om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden.”

Tot slot is de daling van de werkloosheid positief, maar gaat deze niet evenredig met de sterke groei van de werkgelegenheid is de ramingsjaren: “De daling van de werkloosheid gaat in de ramingsjaren minder snel dan in 2016, ondanks de sterke groei van de werkgelegenheid in 2017. Dat komt doordat de groei van het aantal mensen dat wil werken oploopt. Het gunstigere arbeidsmarktbeeld motiveert degenen die nog niet actief zijn om tot de arbeidsmarkt toe te treden.”

Bron: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2017/dnb359927.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer