DSM kan tijdelijk geen waardeoverdrachten doen

14 oktober 2016

Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) kan vanaf 1 oktober tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten. Zo schrijft het fonds in een nieuwsbericht op haar website. De reden hiervan is dat vanaf die datum de beleidsdekkingsgraad van PDN lager is dan 100%. In die situatie verbiedt de wet pensioenfondsen nog langer medewerking te verlenen aan waardeoverdrachten.

Het fonds schrijft dat waardeoverdrachten die bij PDN in behandeling zijn, worden afgehandeld als de deelnemer de offerte van PDN (binnen de wettelijke termijn) accepteert. Nieuwe verzoeken voor een waardeoverdracht kunnen wel naar PDN worden verstuurd, maar worden pas afgehandeld als de beleidsdekkingsgraden bij de betrokken pensioenfondsen boven de 100% liggen.

DSM Nederland is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 6877M waarvan 0% herverzekerd en 4% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 6674 actieve bijdragers en 8220 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €336 per deelnemer en de totale beleggingskosten 37bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 4%. Eind Q2 2016 had het fonds nog een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. DSM Pension Services voert de pensioenadministratie en het fiduciair management van het fonds uit.

Bron: http://www.pdnpensioen.nl/overons/overpdn/v/lang/nl

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer