DUFAS: PRIIPs methodologie geeft verwarrende uitkomsten voor transactiekosten en performance van beleggingsfondsen

kwartaalrendement

30 mei 2018

DUFAS publiceert op haar website:

“Met ingang van 3 januari 2018 hebben distributeurs van beleggingsfondsen volgens MiFID II de verplichting aan het eind van het kalenderjaar alle werkelijk gemaakte kosten aan de klant te rapporteren. Transactiekosten van beleggingsfondsen maken hier onderdeel van uit. Distributeurs moeten deze informatie ontvangen van de fondshuizen. ESMA heeft in haar MiFID II richtlijnen opgenomen dat hiervoor de PRIIPs transactiekostenmethodiek gebruikt dient te worden.

PRIIPs staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Aanbieders van deze producten zijn verplicht een Essentiële-informatiedocument (Eid) op te stellen en te verstrekken aan een potentiële klant. Dufas staat positief ten aanzien van dit document dat als doel heeft beleggers transparante, vergelijkbare en begrijpelijke informatie te verstrekken.

Volgens Dufas leidt toepassing van de PRIIPs-methodiek er in de praktijk echter toe dat beleggers verwarrende informatie ontvangen over transactiekosten en performance.

Marktschommelingen beïnvloeden de uitkomst waardoor de transactiekosten in veel gevallen of overschat of onderschat worden. Wat betreft de performance worden in de Eid toekomstscenario’s gebruikt die gebaseerd zijn op recente positieve marktresultaten. Daardoor krijgen de scenario’s een te positief karakter.

Dufas werkt in Europees verband samen met andere brancheverenigingen, aangesloten bij Efama, aan het overtuigen van ESMA, de Europese toezichthouder, om de huidige PRIIPs methodologie aan te passen. Dufas ziet graag dat er gekozen wordt voor een methodiek die de belegger een betrouwbaar beeld geeft van kosten en performance.

Efama heeft in het verleden al gewaarschuwd voor het effect van de methodiek. In december 2017 heeft Efama in een persbericht een ‘urgent call for action’ aan ESMA gedaan om de methodiek aan te passen. Zij benadrukt in het persbericht dat de nieuwe PRIIPs-regels de beleggers alleen maar verwarren en misleiden. Dufas onderschrijft deze boodschappen van Efama volledig.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer