Dufas: Wijzigingen in bestuurssamenstelling

6 oktober 2023

Dufas publiceert op zijn website:

In september zijn er een paar wijzigingen in de DUFAS-bestuurssamenstelling doorgevoerd. Maureen Schlejen neemt namens Achmea Investment Management deel aan het bestuur, waarmee zij de bestuurszetel overneemt van Jacob de Wit. Daarnaast treden Jorg Sunderman namens Cardano en Olaf van den Heuvel namens Aegon Asset Management Nederland nieuw toe tot het bestuur.

Maureen Schlejen neemt deel namens Achmea Investment Management

In september is Maureen Schlejen benoemd tot directievoorzitter van Achmea Investment Management. Naast de functie bij Achmea Investment Management, neemt Schlejen ook de DUFAS-bestuurspositie over van Jacob de Wit. Schlejen heeft ruime ervaring in fiduciair beheer, investment management en vermogensbeheer en beschikt over diepe kennis van de sector. Ze was tot voor kort Chief Commercial Officer (CCO) en partner bij Cardano. Daarvoor vervulde zij verschillende managementfuncties bij NN Investment Partners en Robeco.

Jorg Sunderman nieuw in het bestuur

Jorg Sunderman neemt in het bestuur de positie in namens Cardano. Sunderman heeft ruim 22 jaar ervaring in de sector. Daarvan werkte hij het grootste gedeelte bij Robeco, met opeenvolgend uiteenlopende functies en in Nederland onder andere op het gebied van productmanagement en marketing. Van 2013 tot 2020 was hij voor Robeco actief in Azië, onder andere als CFO/COO van Canara Robeco in India, en als COO Asia Pacific in Hongkong. Sunderman studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Over het toetreden tot het DUFAS-bestuur zegt Sunderman: “Ik kijk ernaar uit om vanuit Cardano een bijdrage te leveren aan de vereniging. Daarbij zet ik me graag in voor de impact van de sector op het gebied van duurzaamheid maar ook voor een constructieve dialoog met stakeholders.”

Olaf van den Heuvel nieuw in het bestuur

Vanwege het vertrek van Barbara Bakker bij Aegon Asset Management Nederland, wordt haar bestuurszetel namens deze partij overgenomen door Olaf van den Heuvel, Chief Investment Officer van Aegon Asset Management Nederland. Na zijn studie Economie aan de Universiteit Tilburg, begon Van den Heuvel in 2000 bij de wereldwijd opererende vermogensbeheerder waar hij opeenvolgend verschillende posities als Portfolio Manager and Strategist vervulde.

Over het toetreden tot het DUFAS-bestuur zegt Van den Heuvel: “Ik verwacht met mijn kennis en achtergrond veel waarde te kunnen toevoegen aan het DUFAS-bestuur. Het is voor de hele sector belangrijk dat we op een aantal onderwerpen samen optrekken en ik kijk ernaar uit om daaraan bij te dragen.”

Dank aan vertrekkende bestuurders

Jacob de Wit nam namens Achmea Investment Management [aantal] jaar deel aan het DUFAS-bestuur. We zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn actieve inzet en deelname aan het bestuur. Daarnaast ook onze dank aan Barbara Bakker, die afgelopen twee jaar de bestuurszetel namens Aegon Asset Management Nederland vervulde.

Nieuwe samenstelling bestuur

Bij de samenstelling van het bestuur wordt zo veel mogelijk gekeken naar een goede afspiegeling van het ledenbestand van de vereniging. Het bestuur van DUFAS bestaat, met ingang van 25 september 2023, uit de volgende personen:

 • Ronald Wuijster, Voorzitter (Lid van de Raad van Bestuur, APG & CEO, APG Asset Management) 
 • Erik van Houwelingen, Vice-voorzitter (Lid van de Raad van Bestuur, Van Lanschot Kempen & CEO, Kempen Capital Management)
 • Karin van Baardwijk (CEO, Robeco)
 • Martijn Canisius (co-CEO, Goldman Sachs Asset Management)
 • Steven Evers (CEO, Triple Jump)
 • Olaf van den Heuvel (Chief Investment Officer, Aegon Asset Management Nederland)
 • Geraldine Leegwater (Chief Investment Management & Member Executive Committee, PGGM)
 • Martijn Rozemuller (CEO, VanEck Europe)
 • Maureen Schlejen (Directievoorzitter, Achmea Investment Management)
 • Wilrik Sinia (Partner, Mint Tower Capital Management)
 • Jorg Sunderman (Partner & Head of Sustainable Asset Management, Cardano)
 • Anne Wilschut (Chief Operating Officer, BlackRock Netherlands)
Source: Dufas
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer