ECB en EIOPA willen betere informatievoorziening

ECB en EIOPA

1 augustus 2017

Op 26 juli 2017 hebben de ECB en EIOPA gezamenlijk een consultatiedocument gepubliceerd betreffende de informatievoorziening over bedrijfstakpensioenfondsen. Het document is bedoeld om ruimte te bieden voor terugkoppeling van de nationale toezichthouders over dit onderwerp. Met dit initiatief willen de ECB en EIOPA de informatiestroom verbeteren door de informatieverzoeken van EIOPA onder een gemeenschappelijk ‘framework’ te laten gebeuren. Zo zou informatievoorziening jegens EIOPA op een gestandaardiseerde wijze moeten plaatsvinden. Bovendien verlangt EIOPA geaggregeerde informatie van de nationale toezichthouders en individuele informatie van pensioenfondsen die meer dan € 1 miljard onder beheer hebben.

Gabriel Bernardino, de voorzitter van EIOPA, voorziet vele voordelen: “There is a need for better, comparable and relevant information regarding occupational pensions in Europe which is decisive to take informed policy decisions. I am confident that EIOPA’s proposal will minimise the reporting burden, increase efficiency in the reporting requirements for pension funds and further strengthen EIOPA’s monitoring and analysis of the European occupational pensions market”

De ECB en EIOPA hebben tevens op dezelfde dag een tweede consultatiedocument gepubliceerd, betreffende een ontwerpverordening voor formele vereisten van statistische rapportages van pensioenfondsen. Deze verordening zou moeten leiden tot beter bruikbare data, hogere kwaliteit van rapportages en meer inzicht in risico.

De periode voor consultatie eindigt op 27 oktober 2017.

Bron: https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/EIOPA%20streamlines%20the%20reporting%20of%20occupational%20pensions%20information.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer