Elderson: “Het wordt tijd dat dat nieuwe stelsel er komt”

Elderson

18 september 2017

In zijn speech voor het DNB pensioenseminar op 15 september wees Frank Elderson, DNB directeur verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioensector, op de noodzaak van de snelle introductie voor het nieuwe pensioenstelsel. Tijdens deze speech behandelde hij ook bepaalde trends binnen de pensioensector.

Onbekende bestemming
De laatste jaren hebben, volgens Elderson, belanghebbenden blijvend rekening moeten houden met de introductie van een nieuw pensioenstelsel. Het was de verwachting dat het nieuwe stelsel snel zou komen. Dat gebeurde echter maar niet. Dit zorgt voor onzekerheid bij alle participanten in de sector. Bovendien zijn de vernieuwingen broodnodig: het huidige pensioenstelsel heeft te veel last van ‘weeffouten’. “Het wordt tijd dat dat nieuwe stelsel er komt”.

Verwachtingenkloof
Het nieuwe stelsel moet, volgens Elderson, het hoofd bieden aan een specifiek probleem: de verwachtingenkloof tussen wat deelnemers denken te gaan ontvangen aan pensioen en wat ze daadwerkelijk krijgen. Het nieuwe stelsel gaat dit probleem deels oppakken, aldus Elderson. Met onder andere het aanbieden van verbeterde communicatie en meerdere situatieschetsen, moet de deelnemer beter door hebben wat aan pensioen wordt uitbetaald. Echter, waarschuwt de toezichthouder, moet die verwachtingenkloof ook worden aangepakt voordat het nieuwe stelsel wordt geïntroduceerd. Het kan namelijk gebeuren dat deelnemers het nieuwe stelsel de schuld geven van een lager dan verwacht pensioenresultaat.

Veranderend speelveld
Tijdens zijn speech stond Elderson ook stil bij het veranderende speelveld binnen de pensioensector. Wet- en regelgeving rond het bestuur, risicobeheersing en rapportages nemen toe. Dit creëert behoorlijke uitdagingen voor de sector, maar specifiek voor de kleine pensioenfondsen. Die worden noodzakelijk gedwongen tot professionalisering of consolidatie. Dit laatste is ook de meest opzienbarende trend die DNB constateert binnen de sector.

Organisatorisch, operationeel en bestuurlijk
Tot slot ziet Elderson uitdagingen voor pensioenfondsen op organisatorisch, operationeel en bestuurlijk gebied. Op organisatorische wijze moeten fondsen missie en visie beter doorvertalen naar de strategische doelen. Haalbaarheid van een zelfstandig voortbestaan kan zo mogelijk worden, volgens de toezichthouder. Operationeel gezien moet de verantwoording en de zorgplicht beter zijn voor de individuele deelnemer. Bestuurders moeten hiervoor investeren in communicatiemiddelen en –strategie. Ontwikkeling op bestuurlijk gebied houdt in dat bestuurders actief bezig moeten zijn met de innovatie en het beleid van de PUO.

Bron: website DNB

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer