Eno wijzigt naam in Salland Zorgverzekeraar

20 januari 2023

Eno gaat de komende tijd gefaseerd over naar een nieuwe organisatienaam: Salland Zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is gericht op duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor verzekerden in Nederland. Tegelijkertijd werkt de zorgverzekeraar steeds meer samen met een groeiend aantal partners binnen en buiten de zorgsector aan het versterken van de gezondheid van de regio. De regionale roots, de bekendheid van Salland Zorgverzekeringen en de intensieve regionale samenwerking maken het een logische keuze om verder te gaan onder de naam Salland Zorgverzekeraar. De naamswijziging zal gefaseerd plaatsvinden; in 2023 zal Eno uit beeld verdwijnen.

De merken Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg blijven ongewijzigd. Het Zorgkantoor Midden-IJssel, ook onderdeel van de zorgverzekeraar, wijzigt haar naam in Salland Zorgkantoor.

“Van Rottumerplaat tot Gulpen-Wittem, we zijn er voor verzekerden in heel Nederland, laat dat duidelijk zijn. Het Integraal Zorgakkoord (IZA), de Woonzorgvisie (WOZO) en de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) vragen om de gezondheid van de regio te verbeteren. Daar zijn we samen met onze partners goed in; het past bij onze regionale wortels en het zit in het DNA van onze organisatie en dat stralen we dan ook graag uit met de nieuwe naam”, aldus Petra Teunis, bestuursvoorzitter Salland Zorgverzekeraar.

In 2023 zullen de namen Eno en Zorgkantoor Midden-IJssel uit beeld verdwijnen.

Source: Eno
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer