ESG-benchmarkrapport: Achmea IM op gedeelde nummer 1 positie wereldwijd

18 januari 2023

Het Britse ShareAction heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar een wereldwijd benchmark onderzoek uitgevoerd naar hoe asset managers hebben gestemd op aandeelhoudersresoluties die volgens ShareAction door aandeelhouders gesteund zouden moeten worden. Onderzoeksgroep betrof 68 van de grootste asset managers wereldwijd en hun stemgedrag op 252 aandeelhoudersresoluties in 2022. Achmea IM is op de gedeelde nummer 1 positie geëindigd als de vermogensbeheerder die de meeste duurzame aandeelhoudersresoluties steunt.

Waar Achmea IM in 100% van de gevallen vóór de door ShareAction als duurzaam gekwalificeerde resoluties heeft gestemd, blijkt dat de grootste vermogensbeheerders wereldwijd vooruitgang blokkeren op sociale-, milieu- en governance-issues, terwijl de sector wereldwijd als geheel een wisselend beeld toont.

Enkele belangrijke uitkomsten van het zogenoemde ‘Voting Matters’ rapport van ShareAction 2022:

1. In 2022 stemden de grootste asset managers minder vaak voor sociale en klimaatresoluties dan in 2021. Europese vermogensbeheerders tonen daarbij meer vooruitgang dan stagnerende US en UK asset managers.

2. Er is relatief weinig bereidheid om echte actiegerichte resoluties te steunen; de nadruk ligt vooral op (beleids)disclosures (transparantie). Ook is er weinig bereidheid om klimaatdoelstellingen en gerichte acties onderdeel te maken van het beloningsbeleid van de top van de onderneming.

3. Het stemgedrag is vaak niet in lijn met het ondertekende Net Zero Asset Managers Initiative en Climate Action 100+ resoluties. Hetzelfde geldt voor inconsistenties met internationale standaarden op het gebied van mensen- en arbeidsrechten.

4. Ook passieve managers kunnen actief hun aandeelhoudersrechten inzetten om veranderingen tot stand te brengen, en hoeven hun stemgedrag niet te beperken tot passief meestemmen met wat het bestuur voorstelt.

5. Er zijn geografische verschillen in hoe vermogensbeheerders stemmen op aandeelhoudersresoluties in de gezondheidssector die vragen om openbaarmaking van politieke bestedingen en in hoeverre deze overeenkomen met publiekelijk verkondigde waarden. Europese vermogensbeheerders stemmen vaker voor deze resoluties dan Noord-Amerikaanse vermogensbeheerders.

Annette van der Krogt, Hoofd Verantwoord Beleggen bij Achmea IM is trots op de nr 1-positie die Achmea IM inneemt en onderschrijft het belang van active ownership: “Hoe een belegger daadwerkelijk stemt is de lakmoesproef voor hoe serieus een belegger verantwoord beleggen neemt. Juist door een gedegen stembeleid krijgt verantwoord beleggen tanden.”

Source: Achmea IM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer