Europa verlengt centrale clearing vrijstelling voor pensioenfondsen

central clearing

4 januari 2018

Vlak voor de jaarwisseling hebben de Europese lidstaten hun goedkeuring gegeven voor de tijdelijke verlening van de centrale clearing vrijstelling voor pensioenfondsen. Deze nieuwe verlenging zal voor drie jaar gelden. Het Europees Parlement zal in april van dit jaar een stemming uitbrengen over dit dossier.

Tot op heden zijn pensioenfondsen vrijgesteld van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), die bepaalt dat transacties in derivaten moeten geschieden via een centrale tegenpartij (‘central clearing’). Pensioenfondsen zijn tijdelijk uitgezonderd van deze verplichting om een transactie af te wikkelen via een clearinghuis.

In een reactie laat de Pensioenfederatie weten blij te zijn met de tijdelijke verlenging van de vrijstelling, maar zoekt een meer permanente oplossing voor het probleem, door bijvoorbeeld ‘cashless’ onderpand mogelijk te maken voor pensioenfondsen bij clearing.

Bron: bericht de Pensioenfederatie, 3 januari 2018

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer